Avtal Gnagare


Namn & ålder på djuret:
Kost:
mediciner, specialkost eller annan vård:
Vistelsetid:
Ägare:
Adress:
Telefonnummer:
Försäkringsbolag och försäkringsnummer:
Kontakt till annan än ägare:
Får visas på pensionatets hemsida, Facebook och övrig media:

Genom att skriva under detta avtal överlämnar jag ansvaret till Djurpensionatet Gävleborg att bedömma om mitt husdjur behöver veterinärvård. Jag som ägare står för alla eventuellt uppkomna kostnader i samband veterinärvård.

Datum:
Personnummer:
Underskrift:
Namnförtydligande:
Pensionatets underskrift:
Pensionatets namnförtydligande:

Vill du skriva ut avtalet hemma ?

Klicka på knappen under och fyll i formuläret, efter att du fyllt i sparas den som en pdf. Skriv sedan ut pdf filen, fungerar med dom flesta webläsare som microsoft edge , chrome , firefox mm(inte internet explorer ).

KOM IHÅG! DU MÅSTE TRYCKA PÅ KNAPPEN SKAPA AVTAL FÖR ATT DET SKA FUNGERAFyll i avtalet här